Werk ervaring

Adviseur Flitsmeister  01-02-2009 t/m heden (ADHOC)

Flitsmeister ADHOC bij relevante vragen over haar ontwikkeling op het gebied van inrichting Scrum processen en de organisatie.

Scrum, DEVOPS, AWS

Hypercare lead en Agile coach Essent BE  01-05-2018 t/m 31-03-2019. 

Voor Essent België is een nieuw beheersysteem voor CRM, facturering en financiën ontwikkeld op een cloudplatform. Vanaf start implementatie is mijn rol de operationele leiding van Hypercare met een sterke focus op processen in plaats van inhoud. Coördineren Hypercare-processen zoals Warroom, Hotfix en reguliere system updates en Stewards in de callcenters. Zorg voor de ontmanteling van het programma naar de change organisatie en de leverancier in Belgrado. Start met de implementatie van de Agile manier van werken.

Agile, Scrum, JAVA, JIRA, Confluence, AWS

Delivery manager en Agile coach innogy 01-06-2016 t/m 30-04-2018. 

Innogy is de afsplitsing van de RWE-organisatie in Duitsland waarvoor een Digital platvorm is neer gezet op basis van Sitecore in de AZURE cloud van Microsoft. Binnen dit project heb ik de Agile Scrum werkwijze opgezet en de aansturing verzorgt van de verschillende ontwikkelgroepen die de basis Sitecore componenten hebben ontwikkeld en de toegang tot de andere systemen via een ESB (Biztalk). Ontwikkelgroepen in Tsjechië, Vietnam en Engeland en de interne afdeling in Duitsland voor de SAP-systemen. 

Agile SAFe, Scrum, Sitecore, JIRA, Confluence, Azure

Manager operations a.i. Meddex 01-11-2015 t/m 30-05-2016.

 Meddex is een startup met een prachtig product voor zorgverleners (ziekenhuizen, artsen en patiënten) voor uitwisseling van medische gegevens. Mijn taak was het om een forse verbetering aan te brengen in het software ontwikkelproces en de Implementatie projecten. De invoering van Agile Scrum en tooling leverde een kwaliteit boost en zorgde voor een hoger productiviteit en zal uiteindelijk voor een betere voorspelling zorgen. Het traject is zeker nog niet klaar maar zal worden vervolgd door mijn opvolger in vaste dienst.

Agile SAFe, Scrum, Java, JIRA, Confluence

Delivery manager en Agile coach Essent 01-12-2012 t/m 30-10-2015. 

Essent werkte al een drietal jaren met Scrum echter de effecten in de vorm van voorspelbaarheid en kwaliteit werden niet meer gehaald, daarnaast was de werkwijze ver weg gezakt. Mijn taak was het in eerste instantie over alle teams de werkwijze te herintroduceren, uit te bouwen en te borgen in de organisatie. Een andere taak was het als Agile projectmanager (samen met de Business projectmanager) leveren van een aantal projecten met een verplichte einddatum voor het ontwikkel gedeelte van het project. Aan het einde van 2015 werkten 10 teams in Nederland en India op dezelfde werkwijze, ritme en met dezelfde voorspelbare kwaliteit en was het geheel manage baar met in een grote geïntegreerde sprint planning en fysiek Kanban bord. De drie extreem grote projecten (NMM, Soho en Multibranding) zijn eveneens met een hoge kwaliteit op een vooraf voorspelde tijd geleverd. Verder heb ik (samen met een LEAN-team) de toegepaste scrum methode nog verder verbeterd en aangescherpt door toevoeging van KPI’s op basis van LEAN IT (MCkinsey) en dat heeft me uiteindelijk ook op het Lean Six Sigma pad gebracht.

Scrum, DEVOPS, LEAN, SAP, Tibco, JIRA, Confluence

TOC consultant Garansys 01-01-2010 t/m 31-11-2012. 

Op basis van Theorie of constraints (TOC) (managementtheorie, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt). Is er binnen Caesar een nieuw bedrijf ontstaan waarbij we interne projecten beter gingen uitvoeren. Het op een andere wijze projecten uitvoeren (sturen op waarde) is vervolgens ook als kenniscentrum uitgezet in de markt. Mijn taak was om als TOC-coach IT-organisaties en grote projecten door te lichten, te verbeteren en helpen tot een voorspelbaar resultaat te komen waarmee waarde wordt toegevoegd. 

Bij PON begeleide ik een aantal projecten binnen het BI-domein om voorspelbaar te leveren met de juiste oplossing. Hierbij hebben we de methode uitgebreid met de principes van Agile/Scrum. Het project is op tijd geleverd.

Voor de klant Pearle Benelux heb ik een herstart van het vernieuwing programma als programmamanager geleid. Daarmee werd een duur project beëindigd en een noodzakelijke wijziging in de infrastructuur en het applicatie landschap succesvol afgerond en in productie genomen. 

Bij Grandvision bij Synoptik in Noorwegen heb ik de implementatie van nieuwe backoffice en winkel applicatie gemanaged waarbij het voorspelbaar worden van de roadmap het belangrijkste onderwerp was.

TOC, Scrum, CCPM, Lynx

Projectmanager Nationale Nederlanden 01-09-2009 t/m 30-09-2011. 

In 2009 is binnen Nationale Nederlanden het programma GetWel gestart waarmee een groot aantal onvolkomenheden in het applicatie landschap gerepareerd werden. Mijn taak was het de inrichting van het programma de verdeling in projecten, het standaardiseren van werkwijzen en de inrichting en het implementeren van TOC-CCPM voor project voortgang te implementeren.In 2010 kreeg NN en ING de eeg-opdracht om te splitsen daarvoor moest er een omvangrijk programma gedefinieerd worden waarbinnen velen deelprojecten vielen. Mijn taak was het om samen met Deloitte een uniforme werkwijze op te stellen en te implementeren met als doel maximale hulp voor het programma om de vele projecten te managen en binnen de geschetste tijdskaders op te leveren. Uit eindelijke hebben we de resultaten verwerkt tot een business case waarmee de NN kosten na splitsing gehalveerd werden. Daarnaast heb ik de projecten gemanaged waarmee de centrale applicaties die door zowel ING als NN in gebruik waren in kaart werden gebracht en de voorbereiding en besluitvorming voor de noodzakelijke splitsingsprojecten voor bereid.

CCPM, Clarity 

Projectmanager Troostwijk groep 01-06-2009 t/m 31-12-2009. 

Een van de Troostwijk groep onderneming is BBCi frijwijk. Dit bedrijf verzorgt bouwkundige en civieltechnische inspecties.  Hun sterk verouderde applicatie voor de keuringsrapporten moest worden vernieuwd. Mijn rol als projectmanager was de migratie van deze applicatie naar de CMS-applicatie Sitecore te managen. In deze rol de analyse fase en realisatie van de site gemanaged tot en met de oplevering aan beheer. Project is opgeleverd ondanks veel problemen in de toen nog nieuwe Sitecore omgeving met relatief junior ontwikkelaars.

Business analist Zeeland Seaports 1-02-2009 t/m 30-6-2009. 

De vraagstelling van Zeeland Seaports was wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van het koppelen van hun haven informatiesysteem (ZSP) aan de logistieke portal van Portbase (in gebruik door havens Rotterdam en Amsterdam). Als Business analist het onderzoek uitgevoerd met de verschillende stakeholders waarmee de besluitvorming genomen kon worden. In 2e instantie heb ik een plan van aanpak geschreven die kon dienen voor uitvoering van het project en het oplossen van bestaande knelpunten. Het project is vervolgens intern uitgevoerd.

Projectmanager Wärtsila 01-11-2008 t/m 30-04-2009. 

Wärtsila is een internationale organisatie die aandrijf eenheden ontwikkeld voor schepen en daarnaast life time de noodzakelijke service verleend voor schepen. Een aandrijf eenheid bestaat uit motor, aandrijfassen en de schroef die in eigen productie-units gefabriceerd worden. Eind 2008 is er de start gegeven voor een groot uitbestedingstraject voor de vernieuwing van de R&D-software voor de berekening van krachten, stromingen, materialen, etc.  Van schroeven van schepen. Het project is opgedeeld in een programma van projecten met als einddatum medio 2010. Totaal gebudgetteerd CAPEX-bedrag van twee miljoen, een additioneel bedrag van 25% voor beheer en een interne urenbesteding van circa 6400 uren. Mijn taak was het tot dat er een eigen projectmanager was aangetrokken het management te voeren over het uitbestedingstraject, het opstellen van het programma van eisen, offerte beoordelen, kwaliteit beoordelen en het resultaat accepteren als projectgroep en anderzijds het managen van de werkzaamheden die er intern moeten plaats vinden. Daarnaast zorg ik voor een goede opvolging in de vorm van het selecteren van de juiste medewerker. Twee en half jaar later werd ik wederom gevraagd om de eindfase te managen.

Clarity

Projectmanager Informa 01-01-2007 t/m 01-11-2008

In de rol van interimmanager verbeteringen aangebracht in het Fusion project, wat gestart was in 2006, gericht op de voorspelbaarheid van kosten en het verbeteren van de kwaliteit. De nieuwe projectstructuur van vijf teams bestaande uit een requirement team, drie ontwikkelteams en een testteam. Eind mei 2008 is de applicatie geaccepteerd en in productie gegaan bij een van de 52 vestigingen van Informa, waarna men gestart is met de implementatie per land.